Lisätietoa Yrityksestä

  Pääkontribuutiomme on käyttää matematiikkaa, systeemi- ja tilastotiedettä hyväksi ja kehittää näiden pohjalta erilaisia malleja ja järjestelmiä. Järjestelmät voivat esimerkiksi

1. Käyttää ennalta määrättyä matemaattista mallia ennustamaan tulevaisuutta
2. Pyrkiä rekonstruoimaan järjestelmän, josta tiedossa vain sisäänmeno ja ulostuloparit
3. Pyrkiä hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja tekemään päätöksiä sen pohjalta
4. Tekoälyn kehittäminen erilaisiin käyttötarkoituksiin

Tavoitteet ja mallit voivat olla moniulotteisia hyvinkin erilaisilla osa-alueilla. Edellä mainittujen järjestelmien pohjana on useimmiten

1. Erilaiset simulointi- ja optimointimallit
2. Tilastollinen analyysi ja erilaisten tilastollisten tunnuslukujen käyttö
3. Erilaiset sovitukset (muun muassa regressiomallit)
4. Tekoälypohjaiset oppivat mallit

Teemme työtä tehokkaiden ohjelmien saavuttamiseksi pääosin C:llä ja C++:lla. Osaamista meillä on myös muun muassa seuraavista Python, Lisp, Regex, R ja Octave.